2016 Spoléháme na kvalitu

Z kroniky zakladateleVýroba na míru

Rok 2016 jsme započali plánováním výroby. Synové Dušan s Liborem hledali způsob, jak zvýšit přidanou hodnotu našeho zboží. Já, ať jsem se snažil ze všech sil, však, mnoho nových nápadů neměl. Holt „stará škola“… Byl jsem rád, že jsem firmu již dávno předal mladší generaci, která má sílu, chuť a větší tah na bránu. Právě v tomto roce došlo ve firmě k několika důležitým změnám: úpravy výrobků na míru jsme rozšířili i na další pobočky.

V Brně jsme spustili řezání a frézování pomocí digitálního plotru, vybaveného kombinovanou řezací a frézovací hlavou. Mohli jsme tak provádět současně 2D tvarové řezání a 3D frézování výrobků v jediné operaci. Nebylo to tehdy obvyklé vybavení zpracovatelů a dodavatelů pryže – už tenkrát jsme započali kromě tvarového řezání tradičních materiálů (pryže, kůže, PU, PVC, těsnicích materiálů) zajišťovat rovněž frézování a gravírování hliníkových slitin, plastů a sendvičových materiálů. Tento stroj byl vybaven dvěma projektory, takže výrobky bylo možné rozvrhnout co nejefektivněji po celé ploše a minimalizovat zbytkový materiál.

Z kroniky zakladateleDalší novinkou ve výrobě byl sekací stroj pro materiály v metráži, který s vysokou přesností nasekal zakázkové i sériové množství kusů z hadiček, trubiček i profilů. Nainstalovali jsme rovněž nové plně automatizované zkušební zařízení pro kontrolu těsnosti nízkotlakých hadic. Zkoušky hydrostatickým tlakem od té doby provádíme v souladu s normou ČSN EN ISO 1402 a ke každé vyrobené kompozitní hadici dodáváme certifikát – zkušební protokol i s grafickým záznamem tlaku v průběhu zkoušky.

Certifikace

V té době jsme začali usilovat o certifikát ISO 9001:2016, který jsme nakonec také získali. Mysleli jsme si, že jej nepotřebujeme kvůli našim odběratelům, ale chtěli jsme, aby byly všechny procesy ve firmě i na všech pobočkách jednotné. Vytvořili jsme proto mapy, směrnice a dokumentaci, které se zpočátku některým našim pracovníkům zdály jako zbytečná byrokracie. ISO si totiž pamatovali z minulých zaměstnání jako nepotřebnou přítěž, pouze další řadu šanonů.  Ale náš management si od samého počátku dal za cíl pořádek v procesech a fungování všech provozů podle přísných a jednoznačných pravidel. Věřím, že celé to období přípravy na tuto certifikaci bylo stejně důležité jako dosažení a obhájení certifikátu samotného. Nikdo nám zvenku nediktoval, jak co máme dělat, ale sami jsme se rozhodli, že chceme to, co děláme, dělat co nejlépe.

Zaměstnanci

Dcera Jana z pozice personální ředitelky tehdy iniciovala vnitrofiremní průzkum spokojenosti našich zaměstnanců za profesionální podpory doc. PhDr. Lukášové, CSc. a Ing. Macháčové z Masarykovy univerzity v Brně. Výsledkem bylo velmi dobré hodnocení řídicích pracovníků (liniových manažerů).

Zaměstnanci dali rovněž najevo, že by si přáli mít ještě více informací o hospodaření firmy, zvýšit rozhodovací možnosti i počet dnů dovolené. Určitým pracovníkům scházelo potřebné vybavení a pomůcky. Většina zaměstnanců ocenila velmi dobrou pracovní atmosféru ve firmě.

Na základě této zpětné vazby jsme přijali několik opatření: zrychlili jsme systém elektronické evidence dokladů, přidali pracovníkům druhé monitory, řídicím pracovníkům i montérům ve výrobě jsme navýšili dovolenou o tři dny. Změnili jsme systém odměňování v obchodním oddělení další podporou nejlepších pracovníků. Vydali jsme se cestou zvyšování produktivity práce pomocí moderních technologií tak, aby tento proces napomohl spolupracovníkům a byl prospěšný i našim zákazníkům.

Další díl kroniky...


Foto: Montér výroby zkouší nízkotlakou hadici na testovací stolici.  Archiv společnosti GUMEX, spol. s r.o.