Berechnung des Bedarfs der Folie für Streifenvorhänge für Tore und Durchgänge

Abyste si mohli propočítat spotřebu fólie, připravili jsme pro vás jednoduchý nákres. Podle vzorců níže uvedených si můžete udělat vlastní kalkulaci spotřeby.

  • V optimálním případě by závěsy měly končit 1-3 cm nad podlahou.
  • Počítejte, že překrytí pásů fólie musí být minimálně o jeden zub na každé straně.

Rádi vám pomůžeme s výpočty

Naši specialisté vám ochotně při výpočtu vaší spotřeby pomohou a poradí s objednávkou, nebo zkontrolují vaše podklady. Pro radu se můžete obrátit na naší zákaznickou linku.

Můžete také vytvořit objednávku přes náš e-shop. Napište u adresy doručení poznámku, že si přejete konzultaci našeho specialisty. V takovém případě zkontrolujeme, jestli je ve vaší objednávce obsaženo vše potřebné. Toto oceníte zejména v případě, že budete fólie montovat svépomocí. Budete mít po ruce vše potřebné a nevzniknou vám žádné zbytečné prostoje.

Můžeme také zařídit vše za vás a fólie nainstalovat přímo ve vašem provozu. 

 

Pošlete nám poptávku

Zaměření a výpočet potřebného množství fólie

Výpočet spotřeby fólie do vrat

Um den Folienbedarf berechnen zu können, haben wir für Sie eine einfache Skizze vorbereitet. Mit Hilfe der unten aufgeführten Formeln können Sie eigene Verbrauchskalkulation berechnen.

  • Im optimalen Fall sollten die Streifenvorhänge etwa 1-3 cm über dem Fußboden enden.
  • Beachten Sie, dass eine Überlappung der einzelnen Folienstreifen von mindestens einem Zahn an jeder Seite erforderlich ist.

Wir helfen Ihnen gerne mit der Berechnung

Unsere Spezialisten helfen Ihnen gerne bei der Berechnung und Bestellung, oder prüfen Ihre Unterlagen. Zwecks Beratung können Sie sich auch an unseren Kundendienst wenden.

Sie können Ihre Bestellung auch in unserem Online-Shop erstellen. Bei der Lieferanschrift fügen Sie eine Anmerkung hinzu, dass Sie eine Berater-Konsultation wünschen. In solchem Fall prüfen wir, ob Ihre Bestellung alle erforderlichen Daten enthält. Sie werden dies zu schätzen wissen, insbesondere wenn Sie die Streifenvorhänge selbst montieren möchten. Sie haben dann alles griffbereit, es entstehen keine unnötigen Ausfallzeiten.

Wir könnten auch alles für Sie organisieren und die Streifenvorhänge vor Ort in Ihrem Betrieb installieren.

 

Kontaktieren Sie uns

Vermessung und Berechnung der erforderlichen Folienmenge

Berechnung des Folienbedarfs für ein Tor

Produkte vom Artikel