Polyurethan-Platten: Vergleich und Verwendung in der Praxis

Výroba polyuretanové deskyŘešíte, čím by bylo možné nahradit mechanické části strojů a přístrojů z pryže, která na těchto nejvíce namáhaných místech podléhá rychlému opotřebení? Jestliže jste připraveni připlatit si za kvalitu, vyplatí se nahradit pryž polyuretanem.

Jaké jsou hlavní výhody polyuretanu (PU) oproti pryžím

 • Polyuretan zajistí vysokou oděruvzdornost a pružnost.
 • Vyznačuje se velkou pevností v natržení a je odolný proti přeříznutí.
 • Poskytne tvarovou stálost a vysokou životnost i při opakovaném stlačování.
 • Je odolný vůči minerálním olejům, mazacím tukům, naftě a ropným produktům.
 • Nezašpiní žádné kontaktní povrchy, snese působení ozónu i UV záření.
 • Na objednávku je dostupný v široké škále barev a tvrdostí.

Jaký typ polyuretanové desky zvolit?

Polyuretanové desky najdete na našem e-shopu v rozdělení na kompaktní a mikroporézní. Doporučujeme vám orientovat se hned zpočátku podle stupně tvrdosti - měření metodou Shore A (ShA). Vybrat si můžete dva základní typy desek z polyuretanu (PU):

Kompaktní polyuretanové (tvrdé)

Tyto kompaktní PU desky nabízíme ve dvou variantách, přičemž nejpoužívanější je typ PU44. Tyto desky mají vysokou odolnost vůči minerálním olejům, mazacím tukům, ropě a ropným výrobkům. Jelikož se jedná o neporézní materiál, nezachycují na svém povrchu žádný přepravovaný materiál, jelikož ten po nich hladce sklouzává.

Kompaktní polyuretan PU44 je vhodný zejména pro rovnoměrné, dlouhodobé zatížení. Je velmi pevný, je také častěji používaný než PU15.

Kompaktní polyuretan PU15 (také známý pod názvem VULKOLLAN), lépe odolává trvalým deformacím. Hodí se zejména pro pojezdová kola, transportní kladky, vysoce namáhané strojní součásti. Ale lze jej použít i na stírací lišty, protože se dokáže pružně přizpůsobit čištěnému povrchu.

Mikroporézní polyuretanové (měkké)

Mikroporézní polyuretanová deska VUL401 je stejně jako kompaktní PU deska použitelná tam, kde ji čeká velké mechanické namáhání. Jelikož je však na rozdíl od kompaktní PU desky z porézního materiálu, osvědčí se nejlépe na místech s opakovaným stlačováním, které trvá delší dobu, a přitom je schopna se vrátit do původního tvaru. Je vysoce oděruvzdorná, výborně odolává olejům i tukům.

Mikroporézní polyuretan mnohem lépe snáší nárazy a vibrace, můžete ho použít pro takové aplikace, kde potřebujete něco utěsnit ve stísněném prostoru - nechá se tam vmáčknout a vůbec neprotestuje, naopak, dobrovolně se přizpůsobí!

Nejčastější využití výrobků z mikroporézního PU: těsnění, pružiny, tlumiče ke ztlumení nárazů u strojů a zařízení.

polyuretanové desky: srovnání kompaktní a mikroporézní

Kompaktní a mikroporézní PU deska

Dodávané rozměry

 • Kompaktní i mikroporézní polyuretanové desky je možné frézovat, krájet, vrtat i řezat.
 • Polyuretan lze objednat jak v plochých deskách, tak i nařezaný na míru.
 • Celé PU desky dokážeme dodat i v jiné než základní délce 2 000 mm, protože spoj zajistíme svařením.

Pošlete nám poptávku na řezání PU desek na míru

Chcete rovnou hotové polyuretanové výrobky?

I v tomto případě vám dokážeme vyhovět, jelikož na plotru nebo pomocí vodního paprsku pro vás vyřežeme třeba tyto konkrétní produkty:

 • těsnění – např.  mezikruží 
 • podložky pod stroje
 • tlumicí dorazy
 • mycí a stírací lišty pro úklidovou techniku
 • manžety pro betonové násypky do kamenolomů
 • vyložení skluzů i dopadů pro sypké abrazivní materiály v mísírnách maltových i betonových směsí
 • stírací břity pro sněžné pluhy
 • podkladové lišty pro vysekávací nože
 • zajistíme také bandáž válců pro tiskařské stroje, ale i koleček u vysokozdvižných vozíků

Řezání z polyuretanové desky Vulkollan

Součástky z polyuretanu se také používají jako

 • stěrky / výstelky násypek stavebních hmot
 • pneumatický ventil do cyklonového odlučovače prachu při výrobě recyklované pryžové drti 
 • obložení vibračního dopravníkového pásu
 • podložky proti proříznutí povrchu pracovních stolů ve výrobních provozech, dílnách
 • spodní ochranná vrstva pro udusávadlo (vibrační pěch, tzv. "žába") při stavbě chodníků

Co je potřeba respektovat u polyuretanových výrobků

 • Jen omezeně odolávají benzenu a chlorovaným uhlovodíkům.
 • Polyuretanové desky doporučujeme skladovat na rovině.
 • Polyuretan se po vyrobení musí nechat temperovat. Aby byl správně vytvrzen a měl požadované vlastnosti, je potřeba dodržet technologický proces temperování. Toho se dosáhne po 5–15 dnech temperování (podle síly, hmotnosti a charakteru výrobku). Ponechte si proto dostatečnou časovou rezervu na objednání! Při dodání zboží z našeho skladu toto nemusíte řešit.

polyuretanové desky v praxi - zde jako jako součást cyklonového odlučovače

Ukázka použití PU desky, upravené na míru pro cyklonový odlučovač prachu v provozu výroby recyklované pryžové drti.

Výroba výrobku z polyuretanu řezáním vysokotlakým vodním paprskem

Vyrobíme pro vás na míru nejrůznější tvary, v různých variantách tvrdosti, barev, v síle od 2 do 20 mm.

polyuretanové desky při zpracování ve výrobě GUMEX

1.  Příprava materiálu k řezání, umístění PU desky na řezací plochu.
2. Detail vodního paprsku při řezání výrobku.

Herstellung einer Polyurethan-PlatteFragen Sie sich, wodurch man die aus Gummi angefertigten mechanischen Teile der Maschinen und Geräte, die an den am stärksten beanspruchten Stellen einer schnellen Abnutzung unterliegen, ersetzen könnte? Wenn Sie bereit sind, für Qualität extra zu bezahlen, lohnt es sich, den Gummi durch Polyurethan zu ersetzen.

Was sind die Hauptvorteile von Polyurethan (PU) gegenüber von Gummis

 • Polyurethan sorgt für hohe Abriebsfestigkeit und Elastizität.
 • Es zeichnet sich durch hohe Rissfestigkeit aus und ist schnittfest.
 • Es bietet Formstabilität und lange Nutzungsdauer auch bei wiederholter Kompression.
 • Es ist beständig gegen Mineralöle, Schmierfette, Diesel- und Erdölprodukte.
 • Keine Verschmutzung von Kontaktflächen, verträgt Einwirkung von Ozon und UV-Strahlung.
 • Auf Anfrage lieferbar in einer Vielzahl von Farben und Härtegraden.

Welcher Typ der Polyurethan-Platte ist zu wählen?

Polyurethan-Platten finden Sie auf unserer Webseite, gegliedert nach kompakt und mikroporös. Wir empfehlen Ihnen, sich von Anfang an nach dem Härtegrad – Messverfahren Shore A (ShA) – zu orientieren. Sie können zwei Grundtypüen der Polyurethan-Platten (PU) wählen:

Kompakte Polyurethan-Platten (hart)

Diese kompakten PU-Platten werden in zwei Varianten angeboten, wobei meistens der Typ PU44 zum Einsatz kommt. Diese Platten sind beständig gegen Mineralöle, Schmierfette, Erdöl und Erdölprodukte. Da es sich um ein nicht poröses Material handelt, haftet an seiner Oberfläche keine transportiertes Material an, da es reibungslos darüber gleitet.

Kompaktes Polyurethan PU44 eignet sich insbesondere für gleichmäßige, langfristige Belastung. Es ist sehr fest, wird auch häufiger als PU15 verwendet.

Kompaktes Polyurethan PU15 (auch als VULKOLLAN bekannt), widersteht besser permanenten Verformungen. Es eignet sich besonders für Laufräder, Transportrollen, stark belastete Maschinenkomponenten. Es kann aber auch für Abstreifleisten verwendet werden, da es sich flexibel an die zu reinigende Oberfläche anpassen kann.

Mikroporöse Polyurethan-Platten (weich)

Mikroporöse PU-Platte VUL401 ist so wie die kompakte PU-Platte dort einsetzbar, wo sie starken mechanischen Belastungen ausgesetzt wird. Da sie jedoch im Gegensatz zur kompakten PU-Platte aus porösem Material besteht, bewährt sie sich am besten an Stellen mit wiederholter, länger andauernder Kompression, und gleichzeitig ist sie in der Lage, in ihre ursprüngliche Form zurückzukehren. Sie ist sehr abriebfest, hat eine hervorragende Beständigkeit gegen Öl und Fette.

Mikroporöses Polyurethan verträgt viel besser Stöße und Vibrationen, kann für Anwendungen eingesetzt werden, bei denen man etwas auf einem engen Raum abdichten muss – das Material kann man da problemlos hineindrücken und es passt sich sehr schnell den eingeengten Verhältnissen an!

Die häufigsten Verwendungszwecke der Produkte aus mikroporösem PU: Dichtungen, Federn, Stoßdämpfer für Maschinen und Anlagen.

Polyurethan-Platten: Vergleich kompakt-mikroporös

Kompakte und mikroporöse PU-Platte

Gelieferte Abmessungen

 • Kompakte sowie mikroporöse Polyurethan-Platten können gefräst, geschnitten, gebohrt und geschnitten werden.
 • Polyurethan kann sowohl in Form von flachen Platten, als nach Maß zugeschnitten bestellt werden.
 • Wir sind in der Lage, ganze PU-Platten in einer anderen Länge als die Grundlänge von 2 000 mm zu liefern, da wir eine Verbindung durch Schweißen herstellen können.

Kontaktieren Sie uns

Wollen Sie lieber direkt fertige Polyurethan-Produkte?

Schneiden von mikroporösen Platten VulkollanAuch in diesem Fall können wir Ihnen entgegenkommen, weil wir in der Lage sind, mit Plotter oder Wasserstrahl beispielsweise diese konkreten Produkte auszuschneiden:

 • Dichtungen – z.B. Kreisringe
 • Unterlagen unter Maschinen
 • Stoßdämpfende Anschläge
 • Wasch- und Abstreifleisten für die Reinigungstechnik
 • Betontrichter-Manschetten für Steinbrüche
 • Auskleidungen für Rutschen und Anprallflächen für abrasives Schüttgut in Mörtel- und Betonmischanlagen
 • Abstreifklingen für Schneepflüge
 • Unterlegleisten für Stanzwerkzeuge
 • Wir organisieren auch Walzenbandagen für Druckmaschinen und das Bekleben der Gabelstaplerräder

Weitere Verwendungsmöglichkeiten der Polyurethan-Komponenten als

 • Abstreifer / Auskleidung für Baustoff-Fülltrichter
 • Pneumatikventil im Zyklon-Staubabscheider bei der Herstellung von recyceltem Gummi-Mahlgut
 • Verkleidung der Rüttelförderer
 • Schutzunterlagen für Werkbänke in Produktionsbetrieben und Werkstätten
 • Untere Schutzschicht für Stampfwerkzeuge (Vibrationsstampfer, sog. „Frosch“) beim Verlegen von Pflasterung

Was ist bei den Polyurethan-Produkten zu beachten

 • Sie sind nur begrenzt gegen Benzol und chlorierte Kohlenwasserstoffe beständig.
 • Wir empfehlen, die Polyurethan-Platten auf einer ebenen Fläche zu lagern.
 • Polyurethan muss man nach der Herstellung temperieren lassen. Damit es ordnungsgemäß gehärtet ist und die erforderlichen Eigenschaften besitzt, muss der technologische Temperierprozess korrekt abgewickelt werden. Dies erzielt man nach 5 bis 15 Tagen des Temperierens (in Abhängigkeit von der Dicke, dem Gewicht und Charakter des Produkts). Bestellen Sie also mit genügend Zeitvorsprung! Sofern die Ware ab Lager geliefert wird, muss man sich mit dieser Frage nicht befassen.

Polyurethan-Platten in der Praxis – hier als Bestandteil eines Zyklonabscheiders

Beispielhafte Verwendung einer PU-Platte, die nach Maß für den Zyklonabscheider im Betrieb für die Herstellung von recyceltem Gummi-Mahlgut angepasst wurde.

Herstellung eines Polyurethan-Produkts durch Schneiden mit Hochdruck-Wasserstrahl

Wir werden für Sie eine Vielzahl von Formen, in verschiedenen Härten, Farben, in der Dicke von 2 bis 20 mm anfertigen.

Polyurethan-Platten während der Verarbeitung bei GUMEX

1. Vorbereitung des Materials zum Schneiden, Platzierung der PU-Platte auf der Schneidfläche.
2. Detail des Wasserstrahls beim Schneiden des Produkts.

Produkte vom Artikel